Om oss

 • Hovedkontor:
 • Telefon:
 • Telefaks:
 • Mobil / vakttelefon:
 • E-post:
 • .
 • .
 • Daglig leder:
 • Kontaktpersoner:
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • Bankforbindelse:
 • Antall ansatte:

Driver følgende virksomhet

 • Biltransport:
 • .
 • .
 • Service:
 • Båttransport:
 • .
 • Terminal / lager:
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • Trucker/Utstyr:
 • .
 • .
 • .
 • Kran/Mobilkran:
 • Transport-forbindelser
  UTLAND:
 • Container transport, chassis, 
 • sidelaster(20,40 og 45)
 • Tank Container chassis
 • Pallegods, Containere og Tanker
 • Klarering og befraktning, linjeagent, 
 • skipsekspedisjon.
 • Egen terminal, terminaltjeneste, 
 • tollager, lagerhotell, frostfritt lager, 
 • kaldtlager og utelager.
 • Strømuttak for frysecontainere.
 • Innelager: 4500 m2
 • Utelager: 50000 m2
 • 4 gaffel trucker på 3.5 t t
 • 2 ReachStacker 45 tonn
 • Container Truck på 45 t
 • Hjulaster på 20 t
 • Leies inn ved behov
 • Rotterdam, Hamburg, Scottland

Beliggenhet
Gjemnes Kommune, industriområdet på Høgset.
Midtveis mellom Kristiansund og Molde.
Avstand til sentrale steder:
Kristiansund: 25 km - Molde 53 km
Sunndalsøra 80 km - Elnesvågen 40 km

Samarbeidsforhold
Samskip anløper i rute hver Lørdag fra Rotterdam.Cargow som har uketlig avganger fra Rotterdam til Høgset

Kapasitet/utstyr
Dypvannskai - 42 m lang, dyktalber på hver side av kai som forlenger kaifronten med 50 m, totalt 92 meter kaifront.Dybde på 8,2 m ved lav vann.
Terminalbygg henholdsvis 1100 kva, 900 kva 700 kva og ny bygg på 1500 kva
Langtidslagring. Tollager tilknyttet tollvesenet på Tvinn.
Refeer plugger 94 stk

Truckkapasitet på inntil 45 tonn.Containertruck, Gaffeltrucker og Hjullaster. Vannforsyning. Strømuttak for frysecontainere.
50000 m2 uteareale med store utvidelsesmuligheter.

Samarbeidende agenter i de fleste havner
- innland og Kontinentet/UK.