Om oss

 • Hovedkontor:
 • Telefon:
 • Mobil / vakttelefon:
 • E-post:
 • .
 • .
 • Daglig leder:

 • Kontaktpersoner:
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • Bankforbindelse:
 • Antall ansatte:

Driver følgende virksomhet

 • Biltransport:
 • .
 • .
 • Service:
 • Båttransport:
 • .
 • Terminal / lager:
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • Trucker/Utstyr:
 • .
 • .
 • .
 • Kran/Mobilkran:
 • Transport-forbindelser
  UTLAND:
 • Container transport, chassis, 
 • sidelaster(20,40 og 45)
 • Tank Container chassis
 • Pallegods, Containere og Tanker
 • Klarering og befraktning, linjeagent, 
 • skipsekspedisjon.
 • Egen terminal, terminaltjeneste, 
 • tollager, lagerhotell, frostfritt lager, 
 • kaldtlager og utelager.
 • Strømuttak for frysecontainere.
 • Innelager: 7 700 m2
 • Utelager: 50 000 m2
 • 4 gaffel trucker på 3.5 t t
 • 2 ReachStacker 45 tonn
 • Container Truck på 45 t
 • Hjulaster på 20 t
  Liebherr LH60 Fastest Port Edition
 • Leies inn etter behov.

 • Rotterdam, Scottland

Beliggenhet
Gjemnes Kommune, industriområdet på Høgset.
Midtveis mellom Kristiansund og Molde.
Avstand til sentrale steder:
Kristiansund: 25 km - Molde 53 km
Sunndalsøra 80 km - Elnesvågen 40 km

Samarbeidsforhold
CargoW har ukentlige avganger fra Rotterdam til Høgset.
Vi samarbeider med mange båtrederier og kan tilby befraktning etter behov.

Kapasitet/utstyr
Dypvannskai - 42 m lang, dyktalber på hver side av kai som forlenger kaifronten med 50 m, totalt 92 meter kaifront.
Dybde på 8,2 m ved lav vann.
Terminalbygg henholdsvis 1 x 1400 kvm, 2 x 600 kvm, 1 x 1500 kvm, 1 x 300 kvm og 2 x 1650 kvm.
Langtidslagring.
Tollager tilknyttet tollvesenet på Tvinn.
Refeer plugger 144.

Truckkapasitet på inntil 45 tonn.
Containertruck, Gaffeltrucker og Hjullaster. Liebherr kran.
Vannforsyning.
Strømuttak for frysecontainere.
50000 m2 uteareale med store utvidelsesmuligheter.

Samarbeidende agenter i de fleste havner
- innland og Kontinentet/UK.